Wiessel am Mierscher Gemengerot

De Misch Reiland ass 1963 gebuer, huet zu Contern seng Primaireschoul gemaach an ass duerno an den LGL op de Lampertsbierg gaangen. Hien huet 29 Saisoë fir den AB Contern Basket gespillt, war mat hinne Landesmeeschter an huet och 3 mol Coupe de Luxembourg gewonnen.

No dem Sportstudium op der Université Catholique de Louvain huet de Misch Reiland nieft sengem Beruff als Sportsprofesser gehollef déi just gegrënnte „Centre de Formationam Basketball” op d Been ze setzen. Hie gouf derréino Nationaltrainer vun den Junioren, Cadetten, de Cadets, den Dammen an den U14 Meedercher am Basket a schafft elo zënter 20 Joer fir d’Lëtzebuerger Basketballsfédératioun.

Am September 1995 koum hien als Sportprofesser op Miersch an den Lycée deen an deem Moment just sollt vun dem LCD iwwerholl ginn. Haut ass hien responsabell vum Sportsdepartement am LCD. Am Hierscht 2009 gouf hien vum Robert Bohnert an direction élargie vum LCD beruff.

Am Joer 2000 huet hien e Projet lancéiert zesumme mat dem Internat vum LCD zu Miersch, dem LCD, dem Ministère du sport an dem Ministère de l’éducation, fir talentéierte Meedercher eng Méiglechkeet ze gin Basket um héigerem Niveau ze spillen ouni dobäi hier Etuden ze vernoléissegen. Haut ass hien ee vun de Coordinateuren vun dësem Basketsinternat.
1998 huet hien zu Miersch um Lohrbierg en Haus kaaft an daat an d’Réi gesat esou dass hien 2001 konnt mat senger Fra, dem Sylvie Schoos vu Miersch, dohinner wunne goen.

Well hien net d’Accord war mat dem Zerstéiere vun enger Grengzoon , dem Baue vun engem Lotissement op Quellen, a mat der Weigerung vun dem deemolegem Schäfferot respektiv der Ponts et Chaussées eng nei a méi ongeféierlech Afaart zu dësem Lotissement ze maachen huet hien d’ Bierger aus der Ëmgéigend zesumme geruff. Si hu protestéiert, Bréiwer un di verschidde Ministere geschriwwen an hate Reunioune mat de Gemengeverantwortlechen.
De Minister Claude Wiseler konnt awer net vill änneren un dëse Projëe vun der Gemeng, huet awer dem Misch säin Engagement erkannt an hien iwwerriet fir mat der CSV an d’Wahlen ze goen.
Dem Misch seng ganz Famill stoung a steet der CSV ganz no, säi Grousspapp de Jos Ries aus der rue Nic Welter war esou guer zeg Joer am Gemengerot hei zu Miersch. Wéi de Marc Schank aus perséinleche Grënn seng Demissioun am Gemengerot ginn huet, hunn esouwuel de Remy Offermann wéi de Guy Pauly op hiert Mandat verzicht fir dass de Misch als CSV-Vertrieder an de Gemengerot soll kommen. De 7. Dezember ass de Michel als Gemengeconseiller vereedegt ginn.
Wir wënschen him alles Guddes a senger neier Fonctioun.